middaggroep woensdag

11 décembre 2013

woensdag, 11 december

Hallo allemaal!

Het lesjournaal is kort hoewel we veel gedaan hebben.
Er waren 3 boekbesprekingen en we hebben verder gewerkt aan ons Sinterklaasverhaal.

Na de pauze zijn we naar de tentoonstelling over de architectuur van het boek  geweest.
Een leuke tentoonstelling met o.a. mini-boekjes, heel veel kleuren en vormen.
Mijn bedoeling was er een creatieve opdracht schrijven/illustratie aan te verbinden.
Maar tijdens onze rondwandeling liep het een beetje uit de hand.... Jammer.
Het werd dus alleen een schrijfoefening.

En volgende week hebben we onze laatste les!
Vergeet het buffet niet...

Heel fijn weekend en tot volgende week!

Maggy

 

 

 

 

 

 

Posté par maggyv à 22:25 - Commentaires [0] - Permalien [#]


28 novembre 2013

woensdag, 27 november

Dag allemaal,

Na ons dictee over werkwoorden en het voorbereide dictee zijn we gaan schrijven.
De opdracht: een verhaal schrijven over Sinterklaas en Zwarte Piet. Mogelijkheden zijn: alternatieve Pieten, een ander vervoermiddel dan de stoomboot, een probleem..... Ik ben benieuwd naar de resultaten!

Aan het eind van de les hebben we nog sinterklaasliedjes gezongen met alle klassen.

Huiswerk:
dictee 7 en de werkwoorden herhalen
Volgende week zijn er ook een aantal boekbesprekingen.

Ik wens jullie een heel fijn weekend en hopelijk wordt het wat minder grijs.

Maggy

Posté par maggyv à 12:28 - Commentaires [0] - Permalien [#]

20 novembre 2013

woensdag, 20 november

Dag allemaal!

We hebben weer de werkwoorden ingeoefend en eerlijk gezegd begin tevreden te worden met de resultaten. Vorige spellingsregels zijn ook herhaald. Kennis van gisteren moet vandaag en morgen ook nog gekend zijn....

Er stond een tweede boekbespreking op het programma: De reis om de wereld in 80 dagen bewerkt door Geronimo Stilton. Heel leuk boek en kort maar krachtig gepresenteerd.

Na de pauze hebben we verder gewerkt aan ons gedicht. Degene die niet klaar zijn moeten het afwerken als huiswerk.

Aan het eind van de les hebben we de sinterklaasliedjes ingeoefend want over twee weken komt de goedheiligman op bezoek!

huiswerk:
dictee 7
herhaling van dictee 1-6
herhaling werkwoorden:TT en VT

Ik wens jullie nu al een heel fijn weekend en tot volgende week.

Maggy

 

 

 

 

 

Posté par maggyv à 23:02 - Commentaires [0] - Permalien [#]

14 novembre 2013

woensdag, 13 november

Hallo iedereen!

De werkwoorden worden nog steeds ingeoefend! Elke les tien werkwoorden in de t.t. en in de v.t. te vervoegen, gevolgd door een klassikale verbetering en bespreking. De regel is wel begrepen maar wordt nog niet systematisch correct toegepast. We gaan er dus mee door. 

De eerder geleerde spellingsregels worden bewust en onbewust herhaald.

Op het programma stonden ook twee presentaies. De laatste over sport en de eerste boekbespreking. Alles netjes voorbereid en mooi naar voren gebracht. Bravo!

Na de pauze hebben we ons aan het dichten gezet. We hebben besproken wat is een gedicht? Wat kan het thema zijn? Voor wie kan het bestemd zijn? enz... We hebben een aantal dichtenbundels bekeken en eruit voorgelezen. Mooie gedichten met prachtige tekeningen.

We hebben elk een thema gekozen, een kernwoord, en op basis daarvan een woordweb van acht woorden gemaakt. Vervolgens rijmwoorden gezocht op die acht woorden en dan begonnen aan een gedicht.... Volgende week werken we hier verder aan.

Het is een leuk clubje tieners met heel veel mogelijkheden, maar je mag ze het niet te gemakkelijk maken. Daarvoor zijn het pubers.

Het huiswerk:
de vervoegingen t.t. en v.t.
dictee 6 
herhaling van dictee 1-5.

Heel fijn weekend en tot volgende week!

Maggy

 

 

Posté par maggyv à 00:15 - Commentaires [0] - Permalien [#]

07 novembre 2013

woensdag, 6 november

Hallo iedereen!

Leuke spreekbeurten gehad over hardlopen en zwemmen.
De 'luisteraars' hebben ook een korte samenvatting van de spreekbeurten moeten maken. Onverwacht... kwestie van de aandacht wat aan te scherpen voor een volgende keer.

De werkwoordendictees gaan vrij goed. Nog niet foutloos, maar er komt schot in de zaak. 
Vandaag hebben we er de verleden tijd aan toegevoegd. Ik hoop dat de instructie is blijven hangen: altijd van de stam vertrekken!!!
En natuurlijk vergeten we de voorgaande regels niet....

Het laatste kwartier hebben we het  gehad over het te lezen en te bespreken boek. Wat wordt er verwacht, wat moet er zeker aan bod komen. Iedereen kent de datum van zijn presentatie.

Dat was het voor vandaag. De lessen vliegen voorbij!

Ik wens jullie alvast een heel gezellig weekend en tot volgende week!

Maggy

 

 

Posté par maggyv à 00:04 - Commentaires [0] - Permalien [#]


21 octobre 2013

woensdag, 16 oktober

Hallo allemaal!

Vandaag hebben we drie spreekbeurten gehad: karate, schaatsen en hockey.
Heel mooi gedaan! Met een power point of een poster. De supports vormden echt de leidraad van de presentatie, zoals ze geleerd hebben. Geen doorlopende tekst nodig!

We hebben aansluitend besproken wat de volgende presentatie inhoudt.
Ieder leest een boek naar keus en we hebben al afgesproken dat voor 13 november de schema's moeten klaar zijn. Ook al is het boek nog niet helemaal gelezen. Er moeten trouwens nog sportpresentaties gegeven worden. Maar zo is het duidelijk wat er tot het eind van het semester van de kinderen verwacht wordt.

Voor spelling hebben we het dictee gedaan plus extra werkwoorden. De regel begint er langzaam in te komen. Het gaat uiteindelijk niet alleen over 'd' 't', maar ook de andere spellingsregels. Open en gesloten lettergrepen...

Aan het einde van de les hebben we in het kader van 'de week van de smaak' de vier smaken besproken en geproefd.

Dat was het voor vandaag.

Ik wens jullie een heel fijne vakantie en tot 6 november!

Maggy

 

 

 

Posté par maggyv à 11:20 - Commentaires [0] - Permalien [#]

09 octobre 2013

woensdag, 9 oktober

Hallo allemaal!

Ons lesprogramma is vrij klassiek:
eerst het dictee en dan spellingsoefeningen. Deze week de vervoegingen (nogmaals!) van de t.t.

In grote lijnen ben ik tevreden over de resultaten.

We herhalen wekelijks wat we de voorbije weken hebben gedaan. Ik heb de indruk dat het werkt. Routine is de enige manier.  Kort maar doeltreffend.

Begrijpend lezen is  aan bod gekomen onder de vorm van de geschiedenis van het Nederlandse Koningshuis.

 

We hebben een eerste spreekbeurt gehad over schaatsen. 
Goed maar het schema was niet voldoende uitgewerkt.
We hebben met z'n allen de presentatie besproken en als voorbeeld gesteld voor de volgende spreekbeurten.
Het was een vuurproef voor de eerste, maar een goed voorbeeld voor de volgenden.

Aan het eind van de les hebben we een stukje gelezen van 'de hel van 63'. Een film die we aan het eind van het semester zullen bekijken.

Er wordt hard gewerkt en iedereen zet zich in ook al giechelen al die meiden voortdurend, maar het werk is gedaan!

 

Ik wens jullie alvast een heel ffijn weekend en tot volgende week!

Maggy

 

 

 

 

Posté par maggyv à 23:44 - Commentaires [0] - Permalien [#]

03 octobre 2013

woensdag, 2 oktober

Hallo!

Vandaag was het sportdag, in het kader van de kinderboekenweek.

We zijn de les begonnen met een half uurtje opwarmen en gym, samen met de andere klassen.

We weten weer waar we spieren hebben!

Vervolgens hebben we hard aan spelling gewerkt. Herhaling van de tegenwoordige tijd en de verleden tijd besproken.En natuurlijk het dictee.

Na de pauze waren we in de klas van Marieleen uitgenodigd. Haar kinderen hadden een 'vloerganzebord' gemaakt met sportieve opdrachten.
Aan het eind werden er medailles en stickers uitgedeeld.

We hebben de sportdag afgesloten met een gezamelijke dansles.

 

Huiswerk:
de tegenwoordige tijd 
de verleden tijd
dictee 1, 2, 3 herhalen

Ik wens jullie een heel fijn weekend en tot volgende week!

Maggy

 

Posté par maggyv à 15:10 - Commentaires [0] - Permalien [#]

25 septembre 2013

woensdag, 25 september

Hallo!

We hebben vandaag de vervoegingen van de OTT even op een rijtje gezet.
Werkwoorden van het type: werken, wachten en melden.
Dit onder de aandacht brengen was geen overbodige luxe.
Volgende week worden de schema's uitgedeeld.

Dictee 2 is vrij vlot verlopen, hoewel voor een voorbereid dictee bij sommigen wel wat fouten.

Ik heb de kinderen uitgelegd dat de dictees 'permanente kennis' moet worden. Ik kom er dan ook regelmatig op terug, verwacht of onverwacht...

Na de pauze hebben we het nog kort gehad over de spreekbeurten en de de data nagekeken.

We hebben een tekst gelezen over het ontstaan van het Nederlandse Koninkrijk. Aan de vragen zijn we niet toegekomen.

Volgende week is het kinderboekenweek. We komen in sportieve kledij!

Alvast een heel fijn weekend en tot volgende week!

Maggy

 

 

 

Posté par maggyv à 22:24 - Commentaires [0] - Permalien [#]

18 septembre 2013

woensdag, 18 september

Hallo!

Helaas heb ik geen ouders kunnen ontmoeten op het openklasmoment.

Natuurlijk zitten bijna alle kinderen al wat jaren bij ons op les en kennen ze het IN en mij.

Mijn lesjournaal is altijd heel kort want ik werk ook heel gestructureerd.

Eerst spelling. Enkele oefeningen, individueel gemaakt, vervolgens klassikaal besproken en verbeterd.
Vervolgens het dictee dat als huiswerk moest ingeoefend  worden.
Mijn doelstelling is op alle spellingsregels regelmatig terug te komen en dit onder verschillende vormen:
dictees, oefeningen, aanwijzingen wanneer het zich aanbiedt. Soms verdoken, maar heel efficiënt.
Tegelijkertijd wordt er aandacht besteed aan de woordenschat.

Ondertussen houd ik me ook bezig met Theo die helemaal geen Nederlands spreekt.
Totaal ander programma, maar het lukt allemaal!

We werken ook aan de spreekbeurt over een sport presenteren.
We zijn in het stadium beland dat het schema klaar is en dat aan de uitwerking kan begonnen worden.
Het schema voor de presentaties is besproken.
Dus iedereen in de startblokken voor de afwerking. Het grootste werk is geleverd!

Huiswerk:
dictee 2 
verder uitwerken van het schema voor de spreekbeurt.

Ik wens jullie nog een heel fijne week en een super leuk weekend!

Groetjes,

Maggy

 

 

 

 

 

Posté par maggyv à 23:46 - Commentaires [0] - Permalien [#]