Hallo!

We hebben vandaag de vervoegingen van de OTT even op een rijtje gezet.
Werkwoorden van het type: werken, wachten en melden.
Dit onder de aandacht brengen was geen overbodige luxe.
Volgende week worden de schema's uitgedeeld.

Dictee 2 is vrij vlot verlopen, hoewel voor een voorbereid dictee bij sommigen wel wat fouten.

Ik heb de kinderen uitgelegd dat de dictees 'permanente kennis' moet worden. Ik kom er dan ook regelmatig op terug, verwacht of onverwacht...

Na de pauze hebben we het nog kort gehad over de spreekbeurten en de de data nagekeken.

We hebben een tekst gelezen over het ontstaan van het Nederlandse Koninkrijk. Aan de vragen zijn we niet toegekomen.

Volgende week is het kinderboekenweek. We komen in sportieve kledij!

Alvast een heel fijn weekend en tot volgende week!

Maggy