Hallo!

Vandaag was het sportdag, in het kader van de kinderboekenweek.

We zijn de les begonnen met een half uurtje opwarmen en gym, samen met de andere klassen.

We weten weer waar we spieren hebben!

Vervolgens hebben we hard aan spelling gewerkt. Herhaling van de tegenwoordige tijd en de verleden tijd besproken.En natuurlijk het dictee.

Na de pauze waren we in de klas van Marieleen uitgenodigd. Haar kinderen hadden een 'vloerganzebord' gemaakt met sportieve opdrachten.
Aan het eind werden er medailles en stickers uitgedeeld.

We hebben de sportdag afgesloten met een gezamelijke dansles.

 

Huiswerk:
de tegenwoordige tijd 
de verleden tijd
dictee 1, 2, 3 herhalen

Ik wens jullie een heel fijn weekend en tot volgende week!

Maggy